ВЕЦ Козлодуй

Водноелектрическа централа

ВЕЦ „Козлодуй е разположена в северозападна България, на площадката на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в края на 7 километровия Топъл канал. ВЕЦ „Козлодуй“ е изградена за да се използва остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ „Козлодуй”.

 

Технически параметри:

  • Номинална мощност – 5 MW
  • Ниво на напрежение – 110kV
  • Брой на електропроводните линии 110 kV – една
  • Брой на фазите – три

 

Технически данни

Основни технически данни на ВЕЦ: Горно, регулирано високо ниво (ВН) 31.70 m abs, Минимално ВН в реката 21.00 m, Кавитационен запас 4.2 m ...

Научи повече
Технически данни
Данни за електропроизводство

Електроенергията е основен движещ фактор за развитието на всички отрасли на промишлеността, транспорта, комуналното и селското стопанство ...

Научи повече
Данни за електропроизводство