ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Технически данни

Основни технически данни на ВЕЦ:

  1. Горно, регулирано високо ниво (ВН) 31.70 m abs
  2. Минимално ВН в реката 21.00 m
  3. Кавитационен запас 4.2 m
  4. Кота на оста на турбините 16.40 m
  5. Претеглен среден пад 7.5 m
  6. Нетен пад 7.5 m
  7. Максимален воден дебит за една турбина – 46 m3/s
  8. Общо водно количество 90 m3/s
  9. Брой на турбините 2
  10. Хидравлична мощност 2.86 MW