ВЕЦ Козлодуй
Водноелектрическа централа

Обявления

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди върху сгради, собственост на "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД".

Подробна информация е налична по-долу.

27.03.2024 г.